OCAK

01/01 Matta 1

02/01 Matta 2

03/01 Matta 3:1-4:11

04/01 Matta 4:12-5:12

05/01 Matta 5:13-37

06/01 Matta 5:38-6:15

07/01 Matta 6:16-7:6

08/01 Matta 7:7-8:4

09/01 Matta 8:5-8:27

10/01 Matta 8:28-9:13

11/01 Matta 9:14-34

12/01 Matta 9:35-10:23

13/01 Matta 10:24-11:6

14/01 Matta 11:7-30

15/01 Matta 12:1-21

16/01 Matta 12:22-42

17/01 Matta 12:43-13:17

18/01 Matta 13:18-43

19/01 Matta 13:44-14:12

20/01 Matta 14:13-36

21/01 Matta 15:1-28

22/01 Matta 15:29-16:12

23/01 Matta 16:13-17:8

24/01 Matta 17:9-18:7

25/01 Matta 18:8-35

26/01 Matta 19:1-22

27/01 Matta 19:23-20:16

28/01 Matta 20:17-34

29/01 Matta 21:1-22

30/01 Matta 21:23-46

31/01 Matta 22:1-22

ŞUBAT

01/02 Matta 22:23-22:46

02/02 Matta 23:1-26

03/02 Matta 23:27-24:14

04/02 Matta 24:15-51

05/02 Matta 25:1-30

06/02 Matta 25:31-26:13

07/02 Matta 26:14-35

08/02 Matta 26:36-56

09/02 Matta 26:57-75

10/02 Matta 27:1-26

11/02 Matta 27:27-56

12/02 Matta 27:57-28:20

13/02 Elçilerin İşleri 1:1-26

14/02 Elçilerin İşleri 2:1-21

15/02 Elçilerin İşleri 2:22-47

16/02 Elçilerin İşleri 3:1-26

17/02 Elçilerin İşleri 4:1-22

18/02 Elçilerin İşleri 4:23-5:11

19/02 Elçilerin İşleri 5:12-40

20/02 Elçilerin İşleri 5:41-6:15

21/02 Elçilerin İşleri 7:1-22

22/02 Elçilerin İşleri 7:23-47

23/02 Elçilerin İşleri 7:48-8:13

24/02 Elçilerin İşleri 8:14-40

25/02 Elçilerin İşleri 9:1-25

26/02 Elçilerin İşleri 9:26-43

27/02 Elçilerin İşleri 10:1-23

28/02 Elçilerin İşleri 10:24-48

MART

01/03 Elçilerin İşleri 11:1-30

02/03 Elçilerin İşleri 12:1-25

03/03 Elçilerin İşleri 13:1-22

04/03 Elçilerin İşleri 13:23-43

05/03 Elçilerin İşleri 13:44-14:7

06/03 Elçilerin İşleri 14:8-15:2

07/03 Elçilerin İşleri 15:3-21

08/03 Elçilerin İşleri 15:22-16:5

09/03 Elçilerin İşleri 16:6-24

10/03 Elçilerin İşleri 16:25-17:9

11/03 Elçilerin İşleri 17:10-34

12/03 Elçilerin İşleri 18:1-23

13/03 Elçilerin İşleri 18:24-19:20

14/03 Elçilerin İşleri 19:21-41

15/03 Elçilerin İşleri 20:1-16

16/03 Elçilerin İşleri 20:17-38

17/03 Elçilerin İşleri 21:1-21

18/03 Elçilerin İşleri 21:22-40

19/03 Elçilerin İşleri 22:1-23

20/03 Elçilerin İşleri 22:24-23:11

21/03 Elçilerin İşleri 23:12-35

22/03 Elçilerin İşleri 24:1-23

23/03 Elçilerin İşleri 24:24-25:12

24/03 Elçilerin İşleri 25:13-27

25/03 Elçilerin İşleri 26:1-23

26/03 Elçilerin İşleri 26:24-27:12

27/03 Elçilerin İşleri 27:13-38

28/03 Elçilerin İşleri 27:39-28:10

29/03 Elçilerin İşleri 28:11-31

30/03 Markos 1:1-20

31/03 Markos 1:21-45

NİSAN

01/04 Markos 2:1-22

02/04 Markos 2:23-3:19

03/04 Markos 3:20-4:12

04/04 Markos 4:13-4:34

05/04 Markos 4:35-5:20

06/04 Markos 5:21-5:43

07/04 Markos 6:1-6:20

08/04 Markos 6:21-44

09/04 Markos 6:45-7:13

10/04 Markos 7:14-37

11/04 Markos 8:1-21

12/04 Markos 8:22-38

13/04 Markos 9:1-29

14/04 Markos 9:30-50

15/04 Markos 10:1-25

16/04 Markos 10:26-45

17/04 Markos 10:46-11:11

18/04 Markos 11:12-33

19/04 Markos 12:1-27

20/04 Markos 12:28-44

21/04 Markos 13:1-31

22/04 Markos 13:32-14:21

23/04 Markos 14:22-42

24/04 Markos 14:43-65

25/04 Markos 14:66-15:21

26/04 Markos 15:22-47

27/04 Markos 16

28/04 1.Petrus 1:1-21

29/04 1.Petrus 1:22-2:17

30/04 1.Petrus 2:18-3:12

MAYIS

01/05 1.Petrus 3:13-4:11

02/05 1.Petrus 4:12-5:14

03/05 2.Petrus 1:1-21

04/05 2.Petrus 2:1-19

05/05 2.Petrus 2:20-3:18

06/05 Yakub 1

07/05 Yakub 2

08/05 Yakub 3

09/05 Yakub 4

10/05 Yakub 5

11/05 Yahuda

12/05 Luka 1:1-25

13/05 Luka 1:26-56

14/05 Luka 1:57-80

15/05 Luka 2:1-21

16/05 Luka 2:22-38

17/05 Luka 2:39-3:9

18/05 Luka 3:10-38

19/05 Luka 4:1-21

20/05 Luka 4:22-44

21/05 Luka 5:1-16

22/05 Luka 5:17-39

23/05 Luka 6:1-19

24/05 Luka 6:20-42

25/05 Luka 6:43-7:17

26/05 Luka 7:18-43

27/05 Luka 7:44-8:18

28/05 Luka 8:19-39

29/05 Luka 8:40-9:9

30/05 Luka 9:10-27

31/05 Luka 9:28-48

HAZİRAN

01/06 Luka 9:49-10:12

02/06 Luka 10:13-37

03/06 Luka 10:38-11:23

04/06 Luka 11:24-44

05/06 Luka 11:45-12:12

06/06 Luka 12:13-40

07/06 Luka 12:41-12:59

08/06 Luka 13:1-21

09/06 Luka 13:22-14:6

10/06 Luka 14:7-24

11/06 Luka 14:25-15:10

12/06 Luka 15:11-32

13/06 Luka 16:1-18

14/06 Luka 16:19-17:10

15/06 Luka 17:11-37

16/06 Luka 18:1-17

17/06 Luka 18:18-43

18/06 Luka 19:1-27

19/06 Luka 19:28-48

20/06 Luka 20:1-19

21/06 Luka 20:20-47

22/06 Luka 21:1-33

23/06 Luka 21:34-22:23

24/06 Luka 22:24-53

25/06 Luka 22:54-23:12

26/06 Luka 23:13-43

27/06 Luka 23:44-24:18

28/06 Luka 24:19-53

29/06 1.Selaniklilere 1:1-2:11

30/06 1.Selaniklilere 2:12-3:13

TEMMUZ

01/07 1.Selaniklilere 4:1-18

02/07 1.Selaniklilere 5:1-28

03/07 2.Selaniklilere 1:1-2:8

04/07 2.Selaniklilere 2:9-3:18

05/07 1.Korintoslulara 1:1-25

06/07 1.Korintoslulara 1:26-2:16

07/07 1.Korintoslulara 3:1-23

08/07 1.Korintoslulara 4:1-21

09/07 1.Korintoslulara 5:1-13

10/07 1.Korintoslulara 6:1-20

11/07 1.Korintoslulara 7:1-24

12/07 1.Korintoslulara 7:25-40

13/07 1.Korintoslulara 8:1-13

14/07 1.Korintoslulara 9:1-27

15/07 1.Korintoslulara 10:1-22

16/07 1.Korintoslulara 10:23-11:16

17/07 1.Korintoslulara 11:17-34

18/07 1.Korintoslulara 12:1-27

19/07 1.Korintoslulara 12:28-13:13

20/07 1.Korintoslulara 14:1-25

21/07 1.Korintoslulara 14:26-15:11

22/07 1.Korintoslulara 15:12-34

23/07 1.Korintoslulara 15:35-58

24/07 1.Korintoslulara 16:1-24

25/07 2.Korintoslulara 1:1-24

26/07 2.Korintoslulara 2:1-17

27/07 2.Korintoslulara 3:1-18

28/07 2.Korintoslulara 4:1-18

29/07 2.Korintoslulara 5:1-21

30/07 2.Korintoslulara 6:1-18

31/07 2.Korintoslulara 7:1-16

AĞUSTOS

01/08 2.Korintoslulara 8:1-24

02/08 2.Korintoslulara 9:1-15

03/08 2.Korintoslulara 10:1-18

04/08 2.Korintoslulara 11:1-28

05/08 2.Korintoslulara 11:29-12:19

06/08 2.Korintoslulara 12:20-13:13

07/08 Vahiy 1:1-19

08/08 Vahiy 1:20-2:17

09/08 Vahiy 2:18-3:6

10/08 Vahiy 3:7-3:22

11/08 Vahiy 4

12/08 Vahiy 5

13/08 Vahiy 6

14/08 Vahiy 7

15/08 Vahiy 8

16/08 Vahiy 9

17/08 Vahiy 10:1-11:7

18/08 Vahiy 11:8-12:6

19/08 Vahiy 12:7-18

20/08 Vahiy 13

21/08 Vahiy 14:1-13

22/08 Vahiy 14:14-15:8

23/08 Vahiy 16

24/08 Vahiy 17

25/08 Vahiy 18:1-18

26/08 Vahiy 18:19-19:10

27/08 Vahiy 19:11-20:10

28/08 Vahiy 20:11-21:8

29/08 Vahiy 21:9-22:5

30/08 Vahiy 22:6-21

31/08 Romalılara 1:1-17

EYLÜL

01/09 Romalılara 1:18-32

02/09 Romalılara 2:1-29

03/09 Romalılara 3:1-31

04/09 Romalılara 4:1-25

05/09 Romalılara 5:1-21

06/09 Romalılara 6:1-23

07/09 Romalılara 7:1-25

08/09 Romalılara 8:1-22

09/09 Romalılara 8:23-39

10/09 Romalılara 9:1-23

11/09 Romalılara 9:24-10:4

12/09 Romalılara 10:5-21

13/09 Romalılara 11:1-16

14/09 Romalılara 11:17-36

15/09 Romalılara 12

16/09 Romalılara 13

17/09 Romalılara 14

18/09 Romalılara 15:1-21

19/09 Romalılara 15:22-16:7

20/09 Romalılara 16:8-27

21/09 Galatyalılara 1

22/09 Galatyalılara 2

23/09 Galatyalılara 3:1-20

24/09 Galatyalılara 3:21-4:7

25/09 Galatyalılara 4:8-31

26/09 Galatyalılara 5:1-26

27/09 Galatyalılara 6:1-18

28/09 Efeslilere 1:1-14

29/09 Efeslilere 1:15-2:10

30/09 Efeslilere 2:11-22

EKİM

01/10 Efeslilere 3:1-21

02/10 Efeslilere 4:1-24

03/10 Efeslilere 4:25-5:15

04/10 Efeslilere 5:16-6:4

05/10 Efeslilere 6:5-24

06/10 Filipililere 1:1-20

07/10 Filipililere 1:21-2:11

08/10 Filipililere 2:12-30

09/10 Filipililere 3:1-4:2

10/10 Filipililere 4:3-23

11/10 Koloselilere 1:1-20

12/10 Koloselilere 1:21-2:7

13/10 Koloselilere 2:8-23

14/10 Koloselilere 3:1-17

15/10 Koloselilere 3:18-4:18

16/10 Filimona 1:1-25

17/10 İbranilere 1:1-14

18/10 İbranilere 2:1-18

19/10 İbranilere 3:1-19

20/10 İbranilere 4:1-13

21/10 İbranilere 4:14-5:14

22/10 İbranilere 6:1-20

23/10 İbranilere 7:1-19

24/10 İbranilere 7:20-8:6

25/10 İbranilere 8:7-9:7

26/10 İbranilere 9:8-22

27/10 İbranilere 9:23-10:10

28/10 İbranilere 10:11-31

29/10 İbranilere 10:32-11:7

30/10 İbranilere 11:8-19

31/10 İbranilere 11:20-40

KASIM

01/11 İbranilere 12:1-13

02/11 İbranilere 12:14-29

03/11 İbranilere 13:1-14

04/11 İbranilere 13:15-25

05/11 Titusa 1

06/11 Titusa 2

07/11 Titusa 3

08/11 1.Timoteosa 1

09/11 1.Timoteosa 2

10/11 1.Timoteosa 3

11/11 1.Timoteosa 4

12/11 1.Timoteosa 5

13/11 1.Timoteosa 6

14/11 2.Timoteosa 1

15/11 2.Timoteosa 2

16/11 2.Timoteosa 3

17/11 2.Timoteosa 4

18/11 Yuhanna 1:1-28

19/11 Yuhanna 1:29-51

20/11 Yuhanna 2:1-25

21/11 Yuhanna 3:1-21

22/11 Yuhanna 3:22-36

23/11 Yuhanna 4:1-30

24/11 Yuhanna 4:31-54

25/11 Yuhanna 5:1-23

26/11 Yuhanna 5:24-47

27/11 Yuhanna 6:1-21

28/11 Yuhanna 6:22-40

29/11 Yuhanna 6:41-71

30/11 Yuhanna 7:1-31

ARALIK

01/12 Yuhanna 7:32-52

02/12 Yuhanna 7:53-8:24

03/12 Yuhanna 8:25-47

04/12 Yuhanna 8:48-9:12

05/12 Yuhanna 9:13-41

06/12 Yuhanna 10:1-21

07/12 Yuhanna 10:22-42

08/12 Yuhanna 11:1-31

09/12 Yuhanna 11:32-57

10/12 Yuhanna 12:1-19

11/12 Yuhanna 12:20-43

12/12 Yuhanna 12:44-13:20

13/12 Yuhanna 13:21-14:10

14/12 Yuhanna 14:11-31

15/12 Yuhanna 15:1-27

16/12 Yuhanna 16:1-28

17/12 Yuhanna 16:29-17:19

18/12 Yuhanna 17:20-18:11

19/12 Yuhanna 18:12-27

20/12 Yuhanna 18:28-19:11

21/12 Yuhanna 19:12-30

22/12 Yuhanna 19:31-20:10

23/12 Yuhanna 20:11-31

24/12 Yuhanna 21

25/12 1.Yuhanna 1:1-2:12

26/12 1.Yuhanna 2:13-29

27/12 1.Yuhanna 3

28/12 1.Yuhanna 4

29/12 1.Yuhanna 5

30/12 2.Yuhanna

31/12 3.Yuhanna
İçindekiler || Bugün(30/03)

30/03 Markos 1:1-20

[tr] Markos 1:1-20

1 Tanrının Oğlu İsa Mesihle ilgili Müjdenin başlangıcı.
2 Peygamber Yeşayanın Kitabında şöyle yazılmıştır: ‹‹İşte, habercimi senin önünden gönderiyorum; O senin yolunu hazırlayacak.››
3 ‹‹Çölde haykıran, ‹Rabbin yolunu hazırlayın, Geçeceği patikaları düzleyin› diye sesleniyor.››
4 Böylece Vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları, günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu.
5 Bütün Yahudiye halkı ve Yeruşalimlilerin hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria Irmağında vaftiz ediliyordu.
6 Yahyanın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi.
7 Şu haberi yayıyordu: ‹‹Benden sonra benden daha güçlü olan geliyor. Eğilip Onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim.
8 Ben sizi suyla vaftiz ettim, ama O sizi Kutsal Ruhla vaftiz edecektir.››
9 O günlerde Celilenin Nasıra Kentinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria Irmağında vaftiz edildi.
10 Tam sudan çıkarken, göklerin yarıldığını ve Ruhun güvercin gibi üzerine indiğini gördü.
11 Göklerden, ‹‹Sen benim sevgili Oğlumsun, senden hoşnudum›› diyen bir ses duyuldu.
12 O an Ruh, İsayı çöle gönderdi.
13 İsa çölde kaldığı kırk gün boyunca Şeytan tarafından denendi. Yabanıl hayvanlar arasındaydı, melekler Ona hizmet ediyordu.
14 Yahyanın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrının Müjdesini duyura duyura Celileye gitti.
15 ‹‹Zaman doldu›› diyordu, ‹‹Tanrının Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjdeye inanın!››
16 İsa, Celile Gölünün kıyısından geçerken, göle ağ atmakta olan Simun ile kardeşi Andreası gördü. Bu adamlar balıkçıydı.
17 İsa onlara, ‹‹Ardımdan gelin›› dedi, ‹‹Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım.››
18 Onlar da hemen ağlarını bırakıp Onun ardından gittiler.
19 İsa biraz ileri gidince Zebedinin oğulları Yakupla Yuhannayı gördü. Teknede ağlarını onarıyorlardı.
20 Hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebediyi işçilerle birlikte teknede bırakıp İsanın ardından gittiler.