İncil'e Giriş

1. İsa'nın Yaşamı ve Öğretileri Üzerine İki Hafta

1. Gün. Luka 1: İsa'nın gelişine hazırlanmak.

2. Gün. Luka 2: İsa'nın doğum hikayesi.

3. Gün. Markos 1: İsa'nın hizmetinin başlangıcı.

4. Gün. Markos 9: İsa'nın hayatından bir gün.

5. Gün. Matta 5: Dağdaki Vaaz.

6. Gün. Matta 6: Dağdaki Vaaz.

7. Gün. Luka 15: İsa'nın Meselleri.

8. Gün. Yuhanna 3: İsa ile bir konuşma.

9. Gün. Yuhanna 14: İsa'nın son talimatları.

10. Gün. Yuhanna 17: İsa'nın öğrencileri için duası.

11. Gün. Matta 26: İhanet ve tutuklama.

12. Gün. Matta 27: İsa'nın çarmıhta infazı.

13. Gün. Yuhanna 20: Diriliş.

14. Gün. Luka 24: İsa'nın dirilişinden sonra ortaya çıkışı.

2. Pavlus'un Yaşamı ve Öğretileri Üzerine İki Hafta

1. Gün. Elçilerin İşleri 9: Saul'un ihtidası.

2. Gün. Elçilerin İşleri 16: Pavlus'un Makedonca çağrısı ve jailbreak.

3. Gün. Elçilerin İşleri 17: Pavlus'un misyonerlik yolculuğundan sahneler.

4. Gün. Elçilerin İşleri 26: Pavlus yaşam öyküsünü bir krala anlatır.

5. Gün. Elçilerin İşleri 27: Roma yolunda gemi enkazı.

6. Gün. Elçilerin İşleri 28: Pavlus'un Roma'ya gelişi.

7. Gün. Romalılara 3: Özetle Pavlus'un teolojisi.

8. Gün. Romalılara 7: Günahla mücadele edin.

9. Gün. Romalılara 8: Ruhta Yaşam.

10. Gün. 1.Korintoslulara 13: Pavlus'un aşk tanımı.

11. Gün. 1.Korintoslulara 15: Ölümden sonraki yaşam üzerine düşünceler.

12. Gün. Galatyalılara 5: Mesih'te Özgürlük.

13. Gün. Efeslilere 3: Pavlus'un görevinin özeti.

14. Gün. Filipililere 2: Mesih'i Taklit Etmek.

3. Eski Ahit'te İki Hafta

1. Gün. Yaratılış 1: Yaratılış hikayesi.

2. Gün. Yaratılış 3: Günahın kökeni.

3. Gün. Yaratılış 22: İbrahim ve İshak.

4. Gün. Mısır'dan Çıkış 3: Musa'nın Tanrı ile karşılaşması.

5. Gün. Mısır'dan Çıkış 20: On Emrin hediyesi.

6. Gün. 1.Samuel 17: David ve Golyat.

7. Gün. 2.Samuel 11: David ve Bathsheba.

8. Gün. 2.Samuel 12: Nathan'ın kralı azarlaması.

9. Gün. 1.Krallar 18: İlyas ve Baal'ın peygamberleri.

10. Gün. Eyüp 38: Tanrı'nın Eyüp'e cevabı.

11. Gün. Mezmurlar 51: Klasik bir itiraf.

12. Gün. Yeşaya 40: Tanrı'dan gelen teselli sözleri.

13. Gün. Daniel 6: Daniel ve aslanlar.

14. Gün. Amos 4: Bir peygamberin sert uyarısı.

Daha Fazla Okuma Kursu

1. Hristiyan Olmak Üzerine İki Hafta

1. Gün. Yaratılış 3: İlk günah bir ihtiyaç yaratır.

2. Gün. Yeşaya 52: Kehanet edilen kurtuluş.

3. Gün. Yeşaya 53: Acı çeken hizmetkarın rolü.

4. Gün. Luka 15: Tanrı'nın sevgisi hakkında üç hikaye.

5. Gün. Yuhanna 3: İsa “yeniden doğdu” diye açıklıyor.

6. Gün. Yuhanna 10: İyi çoban.

7. Gün. Elçilerin İşleri 8: Din değiştirmeler Yahudi cemaatinin dışına yayıldı.

8. Gün. Elçilerin İşleri 26: Pavlus, bir kralın önünde kendi din değiştirmesine tanıklık eder.

9. Gün. Romalılara 3: Tanrı'nın günah için sağladığı düzenleme.

10. Gün. Romalılara 5: Tanrı ile Barış.

11. Gün. Galatyalılara 3: Yasaya uymakla kurtuluş mümkün değildir.

12. Gün. Efeslilere 2: Mesih'te yeni yaşam.

13. Gün. 1.Petrus 1: Kurtuluşun gelecekteki ödülleri.

14. Gün. 2.Petrus 1: Kurtuluşunuzu garanti altına almak.

2. İncil'in Duaları Üzerine İki Hafta

1. Gün. Yaratılış 18: İbrahim'in Sodom için yalvarışı.

2. Gün. Mısır'dan Çıkış 15: Musa'nın Rab'be şarkısı.

3. Gün. Mısır'dan Çıkış 33: Musa, Tanrı ile buluşur.

4. Gün. 2.Samuel 7: Davut'un Tanrı'nın vaatlerine yanıtı.

5. Gün. 1.Krallar 8: Süleyman'ın tapınağa adanması.

6. Gün. 2.Tarihler 20: Yehoşafat zafer için dua eder.

7. Gün. Ezra 9: Ezra'nın insanların günahları için duası.

8. Gün. Mezmurlar 22: Tanrı'ya yardım için bir çığlık.

9. Gün. Mezmurlar 104: Bir övgü duası.

10. Gün. Daniel 9: Daniel'in Kudüs'ün kurtuluşu için duası.

11. Gün. Habakkuk 3: Bir peygamberin kabul duası.

12. Gün. Matta 6: Rab'bin duası.

13. Gün. Yuhanna 17: İsa'nın öğrencileri için duası.

14. Gün. Koloselilere 1: Pavlus'un şükran duası.

3. Kutsal Ruh Üzerine İki Hafta

1. Gün. Hakimler 14: Ruh, Şimşon'a güç verir.

2. Gün. 1.Samuel 10: Kral Saul'un deneyimi.

3. Gün. Matta 3:1-4:10: İsa'nın vaftizinde ve ayartılmasında rol.

4. Gün. Yuhanna 14: İsa, Ruh'a söz verir.

5. Gün. Yuhanna 16: Ruh'un işi.

6. Gün. Elçilerin İşleri 2: Ruh, Pentikost'ta gelir.

7. Gün. Elçilerin İşleri 10: Ruh, Petrus'a Yahudi olmayanları kabul etmesi için rehberlik eder.

8. Gün. Romalılara 8: Hıristiyanların Ruh'taki zaferi.

9. Gün. 1.Korintoslulara 2: Ruh'tan Bilgelik.

10. Gün. 1.Korintoslulara 12: Ruhun Armağanları.

11. Gün. 1.Korintoslulara 14: Dil ve kehanet armağanları.

12. Gün. Galatyalılara 5: Ruhta Yaşam.

13. Gün. Efeslilere 4: Birlik ve hediyeler.

14. Gün. 1.Yuhanna 4: Ruhun İşaretleri.

4. Kutsal Kitap Kadınları Üzerine İki Hafta

1. Gün. Yaratılış 2: Havva, ilk kadın.

2. Gün. Yaratılış 18: Sarah, Tanrı'nın vaadine güler.

3. Gün. Yaratılış 24: Rebeka'nın İshak'la evliliği.

4. Gün. Yaratılış 27: Manipülatif anne Rebeka

5. Gün. Hakimler 4: Deborah'ın liderliği, çalışanlarını özgürleştirir.

6. Gün. Rut 1: Ruth ve Naomi'nin derin dostluğu.

7. Gün. 1.Samuel 1: Hanna bir oğul için dua ediyor.

8. Gün. 1.Krallar 17: Fakir bir dul ve peygamber İlyas.

9. Gün. 1.Krallar 21: Jezebel, kötülüğün simgesi.

10. Gün. Ester 2: Kraliçe olarak Ester seçilir.

11. Gün. Ester 4: Ester'in ölüm riski altındaki cesareti.

12. Gün. Luka 1: Mary ve Elizabeth harika bir haber alırlar.

13. Gün. Luka 2: Meryem, İsa'yı doğurur.

14. Gün. Yuhanna 11: Mary ve Martha ve kardeşlerinin ölümü