1. İnsanlığın Düşüşü
[Yaratılış 3:1-19]

2. Tanrı İçin Bir Halk
[Yaratılış 28:10-15; 32:22-28]

3. On Emir
[Mısır'dan Çıkış 20:1-17]

4. Kanunda Gereken Kurbanlar
[Levililer 5:14-19]

5. Kanuna Göre Günahın Cezaları
[Levililer 20:7-27]

6. Sevgiden Gelen İtaat
[Yasa'nın Tekrar 11:13-21]

7. İtaatsizlik Döngüleri
[Hakimler 2:10-19]

8. Halk Kral İstiyor
[1 Samuel 8]

9. Saul Başarısız Olur ve Reddedilir
[1 Samuel 15:17-23]

10. Birçok Kral Başarısız Oldu
[Yeremya 1:1-17]

11. Halkın Günahı
[Hezekiel 20:5-26]

12. Sonsuz Bir Kral Vaat Edildi
[Yeremya 23:1-6; Yeşaya 9:6-7; Zekeriya 9:9-10]

13. Vaat Edilen Kral Doğuyor
[Luka 2:1-20]

14. Söz Et Oldu
[Yuhanna 1:1-18]

15. Otoritenin İşaretleri ve Mucizeleri
[Matta 9:1-8; Luka 13:10-17]

16. İsa Yasayı Yerine Getiriyor
[Matta 5:17-20; Romalılara 8:1-4]

17. İsa Yeni Yaşamı Öğretiyor
[Yuhanna 3]

18. İsa İsteyerek Alındı
[Yuhanna 18:1-11]

19. İsa'nın Ölümü ve Dirilişi
[Luka 23:44-24:12]

20. Mesih Herkes İçin Bir Kurban
[İbranilere 10:1-39]

21. Tanrı'nın Gazabı Açıklandı
[Romalılara 1:18-32]

22. Tanrı'nın Yargısı Açıklandı
[Romalılara 2:5-11]

23. İmanla Doğruluk
[Romalılara 3:9-26]

24. Mesih Aracılığıyla Yaşam
[Romalılara 5:12-21]

25. Ruhla Yaşam
[Romalılara 8:1-17; Galatyalılara 5:16-26]

26. Yaşayan Kurbanlar
[Romalılara 12]

27. Işıkta Yürüyüş
[1 Yuhanna 1-2]

28. Tanrı için Yaşamak
[1 Petrus 4:1-11]

29. Birbirinizi Sevin
[1 Yuhanna 3:11-24]

30. Sonsuzluk Vaadi
[2 Korintoslulara 5:1-10; Vahiy 21:1]