Günlük İbadet


Bugünün Övgüsü


Bugünün Kelimeleri

OCAK

01/01 Matta 1

02/01 Matta 2

03/01 Matta 3:1-4:11

04/01 Matta 4:12-5:12

05/01 Matta 5:13-37

06/01 Matta 5:38-6:15

07/01 Matta 6:16-7:6

08/01 Matta 7:7-8:4

09/01 Matta 8:5-8:27

10/01 Matta 8:28-9:13

11/01 Matta 9:14-34

12/01 Matta 9:35-10:23

13/01 Matta 10:24-11:6

14/01 Matta 11:7-30

15/01 Matta 12:1-21

16/01 Matta 12:22-42

17/01 Matta 12:43-13:17

18/01 Matta 13:18-43

19/01 Matta 13:44-14:12

20/01 Matta 14:13-36

21/01 Matta 15:1-28

22/01 Matta 15:29-16:12

23/01 Matta 16:13-17:8

24/01 Matta 17:9-18:7

25/01 Matta 18:8-35

26/01 Matta 19:1-22

27/01 Matta 19:23-20:16

28/01 Matta 20:17-34

29/01 Matta 21:1-22

30/01 Matta 21:23-46

31/01 Matta 22:1-22

ŞUBAT

01/02 Matta 22:23-22:46

02/02 Matta 23:1-26

03/02 Matta 23:27-24:14

04/02 Matta 24:15-51

05/02 Matta 25:1-30

06/02 Matta 25:31-26:13

07/02 Matta 26:14-35

08/02 Matta 26:36-56

09/02 Matta 26:57-75

10/02 Matta 27:1-26

11/02 Matta 27:27-56

12/02 Matta 27:57-28:20

13/02 Elçilerin İşleri 1:1-26

14/02 Elçilerin İşleri 2:1-21

15/02 Elçilerin İşleri 2:22-47

16/02 Elçilerin İşleri 3:1-26

17/02 Elçilerin İşleri 4:1-22

18/02 Elçilerin İşleri 4:23-5:11

19/02 Elçilerin İşleri 5:12-40

20/02 Elçilerin İşleri 5:41-6:15

21/02 Elçilerin İşleri 7:1-22

22/02 Elçilerin İşleri 7:23-47

23/02 Elçilerin İşleri 7:48-8:13

24/02 Elçilerin İşleri 8:14-40

25/02 Elçilerin İşleri 9:1-25

26/02 Elçilerin İşleri 9:26-43

27/02 Elçilerin İşleri 10:1-23

28/02 Elçilerin İşleri 10:24-48

MART

01/03 Elçilerin İşleri 11:1-30

02/03 Elçilerin İşleri 12:1-25

03/03 Elçilerin İşleri 13:1-22

04/03 Elçilerin İşleri 13:23-43

05/03 Elçilerin İşleri 13:44-14:7

06/03 Elçilerin İşleri 14:8-15:2

07/03 Elçilerin İşleri 15:3-21

08/03 Elçilerin İşleri 15:22-16:5

09/03 Elçilerin İşleri 16:6-24

10/03 Elçilerin İşleri 16:25-17:9

11/03 Elçilerin İşleri 17:10-34

12/03 Elçilerin İşleri 18:1-23

13/03 Elçilerin İşleri 18:24-19:20

14/03 Elçilerin İşleri 19:21-41

15/03 Elçilerin İşleri 20:1-16

16/03 Elçilerin İşleri 20:17-38

17/03 Elçilerin İşleri 21:1-21

18/03 Elçilerin İşleri 21:22-40

19/03 Elçilerin İşleri 22:1-23

20/03 Elçilerin İşleri 22:24-23:11

21/03 Elçilerin İşleri 23:12-35

22/03 Elçilerin İşleri 24:1-23

23/03 Elçilerin İşleri 24:24-25:12

24/03 Elçilerin İşleri 25:13-27

25/03 Elçilerin İşleri 26:1-23

26/03 Elçilerin İşleri 26:24-27:12

27/03 Elçilerin İşleri 27:13-38

28/03 Elçilerin İşleri 27:39-28:10

29/03 Elçilerin İşleri 28:11-31

30/03 Markos 1:1-20

31/03 Markos 1:21-45

NİSAN

01/04 Markos 2:1-22

02/04 Markos 2:23-3:19

03/04 Markos 3:20-4:12

04/04 Markos 4:13-4:34

05/04 Markos 4:35-5:20

06/04 Markos 5:21-5:43

07/04 Markos 6:1-6:20

08/04 Markos 6:21-44

09/04 Markos 6:45-7:13

10/04 Markos 7:14-37

11/04 Markos 8:1-21

12/04 Markos 8:22-38

13/04 Markos 9:1-29

14/04 Markos 9:30-50

15/04 Markos 10:1-25

16/04 Markos 10:26-45

17/04 Markos 10:46-11:11

18/04 Markos 11:12-33

19/04 Markos 12:1-27

20/04 Markos 12:28-44

21/04 Markos 13:1-31

22/04 Markos 13:32-14:21

23/04 Markos 14:22-42

24/04 Markos 14:43-65

25/04 Markos 14:66-15:21

26/04 Markos 15:22-47

27/04 Markos 16

28/04 1.Petrus 1:1-21

29/04 1.Petrus 1:22-2:17

30/04 1.Petrus 2:18-3:12

MAYIS

01/05 1.Petrus 3:13-4:11

02/05 1.Petrus 4:12-5:14

03/05 2.Petrus 1:1-21

04/05 2.Petrus 2:1-19

05/05 2.Petrus 2:20-3:18

06/05 Yakub 1

07/05 Yakub 2

08/05 Yakub 3

09/05 Yakub 4

10/05 Yakub 5

11/05 Yahuda

12/05 Luka 1:1-25

13/05 Luka 1:26-56

14/05 Luka 1:57-80

15/05 Luka 2:1-21

16/05 Luka 2:22-38

17/05 Luka 2:39-3:9

18/05 Luka 3:10-38

19/05 Luka 4:1-21

20/05 Luka 4:22-44

21/05 Luka 5:1-16

22/05 Luka 5:17-39

23/05 Luka 6:1-19

24/05 Luka 6:20-42

25/05 Luka 6:43-7:17

26/05 Luka 7:18-43

27/05 Luka 7:44-8:18

28/05 Luka 8:19-39

29/05 Luka 8:40-9:9

30/05 Luka 9:10-27

31/05 Luka 9:28-48

HAZİRAN

01/06 Luka 9:49-10:12

02/06 Luka 10:13-37

03/06 Luka 10:38-11:23

04/06 Luka 11:24-44

05/06 Luka 11:45-12:12

06/06 Luka 12:13-40

07/06 Luka 12:41-12:59

08/06 Luka 13:1-21

09/06 Luka 13:22-14:6

10/06 Luka 14:7-24

11/06 Luka 14:25-15:10

12/06 Luka 15:11-32

13/06 Luka 16:1-18

14/06 Luka 16:19-17:10

15/06 Luka 17:11-37

16/06 Luka 18:1-17

17/06 Luka 18:18-43

18/06 Luka 19:1-27

19/06 Luka 19:28-48

20/06 Luka 20:1-19

21/06 Luka 20:20-47

22/06 Luka 21:1-33

23/06 Luka 21:34-22:23

24/06 Luka 22:24-53

25/06 Luka 22:54-23:12

26/06 Luka 23:13-43

27/06 Luka 23:44-24:18

28/06 Luka 24:19-53

29/06 1.Selaniklilere 1:1-2:11

30/06 1.Selaniklilere 2:12-3:13

TEMMUZ

01/07 1.Selaniklilere 4:1-18

02/07 1.Selaniklilere 5:1-28

03/07 2.Selaniklilere 1:1-2:8

04/07 2.Selaniklilere 2:9-3:18

05/07 1.Korintoslulara 1:1-25

06/07 1.Korintoslulara 1:26-2:16

07/07 1.Korintoslulara 3:1-23

08/07 1.Korintoslulara 4:1-21

09/07 1.Korintoslulara 5:1-13

10/07 1.Korintoslulara 6:1-20

11/07 1.Korintoslulara 7:1-24

12/07 1.Korintoslulara 7:25-40

13/07 1.Korintoslulara 8:1-13

14/07 1.Korintoslulara 9:1-27

15/07 1.Korintoslulara 10:1-22

16/07 1.Korintoslulara 10:23-11:16

17/07 1.Korintoslulara 11:17-34

18/07 1.Korintoslulara 12:1-27

19/07 1.Korintoslulara 12:28-13:13

20/07 1.Korintoslulara 14:1-25

21/07 1.Korintoslulara 14:26-15:11

22/07 1.Korintoslulara 15:12-34

23/07 1.Korintoslulara 15:35-58

24/07 1.Korintoslulara 16:1-24

25/07 2.Korintoslulara 1:1-24

26/07 2.Korintoslulara 2:1-17

27/07 2.Korintoslulara 3:1-18

28/07 2.Korintoslulara 4:1-18

29/07 2.Korintoslulara 5:1-21

30/07 2.Korintoslulara 6:1-18

31/07 2.Korintoslulara 7:1-16

AĞUSTOS

01/08 2.Korintoslulara 8:1-24

02/08 2.Korintoslulara 9:1-15

03/08 2.Korintoslulara 10:1-18

04/08 2.Korintoslulara 11:1-28

05/08 2.Korintoslulara 11:29-12:19

06/08 2.Korintoslulara 12:20-13:13

07/08 Vahiy 1:1-19

08/08 Vahiy 1:20-2:17

09/08 Vahiy 2:18-3:6

10/08 Vahiy 3:7-3:22

11/08 Vahiy 4

12/08 Vahiy 5

13/08 Vahiy 6

14/08 Vahiy 7

15/08 Vahiy 8

16/08 Vahiy 9

17/08 Vahiy 10:1-11:7

18/08 Vahiy 11:8-12:6

19/08 Vahiy 12:7-18

20/08 Vahiy 13

21/08 Vahiy 14:1-13

22/08 Vahiy 14:14-15:8

23/08 Vahiy 16

24/08 Vahiy 17

25/08 Vahiy 18:1-18

26/08 Vahiy 18:19-19:10

27/08 Vahiy 19:11-20:10

28/08 Vahiy 20:11-21:8

29/08 Vahiy 21:9-22:5

30/08 Vahiy 22:6-21

31/08 Romalılara 1:1-17

EYLÜL

01/09 Romalılara 1:18-32

02/09 Romalılara 2:1-29

03/09 Romalılara 3:1-31

04/09 Romalılara 4:1-25

05/09 Romalılara 5:1-21

06/09 Romalılara 6:1-23

07/09 Romalılara 7:1-25

08/09 Romalılara 8:1-22

09/09 Romalılara 8:23-39

10/09 Romalılara 9:1-23

11/09 Romalılara 9:24-10:4

12/09 Romalılara 10:5-21

13/09 Romalılara 11:1-16

14/09 Romalılara 11:17-36

15/09 Romalılara 12

16/09 Romalılara 13

17/09 Romalılara 14

18/09 Romalılara 15:1-21

19/09 Romalılara 15:22-16:7

20/09 Romalılara 16:8-27

21/09 Galatyalılara 1

22/09 Galatyalılara 2

23/09 Galatyalılara 3:1-20

24/09 Galatyalılara 3:21-4:7

25/09 Galatyalılara 4:8-31

26/09 Galatyalılara 5:1-26

27/09 Galatyalılara 6:1-18

28/09 Efeslilere 1:1-14

29/09 Efeslilere 1:15-2:10

30/09 Efeslilere 2:11-22

EKİM

01/10 Efeslilere 3:1-21

02/10 Efeslilere 4:1-24

03/10 Efeslilere 4:25-5:15

04/10 Efeslilere 5:16-6:4

05/10 Efeslilere 6:5-24

06/10 Filipililere 1:1-20

07/10 Filipililere 1:21-2:11

08/10 Filipililere 2:12-30

09/10 Filipililere 3:1-4:2

10/10 Filipililere 4:3-23

11/10 Koloselilere 1:1-20

12/10 Koloselilere 1:21-2:7

13/10 Koloselilere 2:8-23

14/10 Koloselilere 3:1-17

15/10 Koloselilere 3:18-4:18

16/10 Filimona 1:1-25

17/10 İbranilere 1:1-14

18/10 İbranilere 2:1-18

19/10 İbranilere 3:1-19

20/10 İbranilere 4:1-13

21/10 İbranilere 4:14-5:14

22/10 İbranilere 6:1-20

23/10 İbranilere 7:1-19

24/10 İbranilere 7:20-8:6

25/10 İbranilere 8:7-9:7

26/10 İbranilere 9:8-22

27/10 İbranilere 9:23-10:10

28/10 İbranilere 10:11-31

29/10 İbranilere 10:32-11:7

30/10 İbranilere 11:8-19

31/10 İbranilere 11:20-40

KASIM

01/11 İbranilere 12:1-13

02/11 İbranilere 12:14-29

03/11 İbranilere 13:1-14

04/11 İbranilere 13:15-25

05/11 Titusa 1

06/11 Titusa 2

07/11 Titusa 3

08/11 1.Timoteosa 1

09/11 1.Timoteosa 2

10/11 1.Timoteosa 3

11/11 1.Timoteosa 4

12/11 1.Timoteosa 5

13/11 1.Timoteosa 6

14/11 2.Timoteosa 1

15/11 2.Timoteosa 2

16/11 2.Timoteosa 3

17/11 2.Timoteosa 4

18/11 Yuhanna 1:1-28

19/11 Yuhanna 1:29-51

20/11 Yuhanna 2:1-25

21/11 Yuhanna 3:1-21

22/11 Yuhanna 3:22-36

23/11 Yuhanna 4:1-30

24/11 Yuhanna 4:31-54

25/11 Yuhanna 5:1-23

26/11 Yuhanna 5:24-47

27/11 Yuhanna 6:1-21

28/11 Yuhanna 6:22-40

29/11 Yuhanna 6:41-71

30/11 Yuhanna 7:1-31

ARALIK

01/12 Yuhanna 7:32-52

02/12 Yuhanna 7:53-8:24

03/12 Yuhanna 8:25-47

04/12 Yuhanna 8:48-9:12

05/12 Yuhanna 9:13-41

06/12 Yuhanna 10:1-21

07/12 Yuhanna 10:22-42

08/12 Yuhanna 11:1-31

09/12 Yuhanna 11:32-57

10/12 Yuhanna 12:1-19

11/12 Yuhanna 12:20-43

12/12 Yuhanna 12:44-13:20

13/12 Yuhanna 13:21-14:10

14/12 Yuhanna 14:11-31

15/12 Yuhanna 15:1-27

16/12 Yuhanna 16:1-28

17/12 Yuhanna 16:29-17:19

18/12 Yuhanna 17:20-18:11

19/12 Yuhanna 18:12-27

20/12 Yuhanna 18:28-19:11

21/12 Yuhanna 19:12-30

22/12 Yuhanna 19:31-20:10

23/12 Yuhanna 20:11-31

24/12 Yuhanna 21

25/12 1.Yuhanna 1:1-2:12

26/12 1.Yuhanna 2:13-29

27/12 1.Yuhanna 3

28/12 1.Yuhanna 4

29/12 1.Yuhanna 5

30/12 2.Yuhanna

31/12 3.Yuhanna
13/08 Vahiy 6

[tr] Vahiy 6

1 Sonra Kuzunun yedi mühürden birini açtığını gördüm. O anda dört yaratıktan birinin, gök gürültüsüne benzer bir sesle, ‹‹Gel!›› dediğini işittim.
2 Bakınca beyaz bir at gördüm. Binicisinin yayı vardı. Kendisine bir taç verildi ve galip gelen biri olarak zafer kazanmaya çıktı.
3 Kuzu ikinci mührü açınca, ikinci yaratığın ‹‹Gel!›› dediğini işittim.
4 O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirlerini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi.
5 Kuzu üçüncü mührü açınca, üçüncü yaratığın ‹‹Gel!›› dediğini işittim. Bakınca siyah bir at gördüm. Binicisinin elinde bir terazi vardı.
6 Dört yaratığın ortasında sanki bir sesin şöyle dediğini işittim: ‹‹Bir ölçek buğday bir dinara, üç ölçek arpa bir dinara. Ama zeytinyağına, şaraba zarar verme!››
7 Kuzu dördüncü mührü açınca, ‹‹Gel!›› diyen dördüncü yaratığın sesini işittim.
8 Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Binicisinin adı Ölümdü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yabanıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi.
9 Kuzu beşinci mührü açınca, sunağın altında, Tanrının sözü ve sürdürdükleri tanıklık nedeniyle öldürülenlerin canlarını gördüm.
10 Yüksek sesle feryat ederek şöyle diyorlardı: ‹‹Kutsal ve gerçek olan Efendimiz! Yeryüzünde yaşayanları yargılayıp onlardan kanımızın öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin?››
11 Onların her birine beyaz birer kaftan verildi. Kendileri gibi öldürülecek olan öbür Tanrı kullarının ve kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya dek kısa bir süre daha beklemeleri istendi.
12 Kuzu altıncı mührü açınca, büyük bir deprem olduğunu gördüm. Güneş keçi kılından yapılmış siyah bir çul gibi karardı. Ay baştan aşağı kan rengine döndü.
13 İncir ağacı, güçlü bir rüzgarla sarsıldığında nasıl ham incirlerini dökerse, gökteki yıldızlar da öylece yeryüzüne düştü.
14 Gökyüzü dürülen bir tomar gibi ortadan kalktı. Her dağ, her ada yerinden sökülüp alındı.
15 Dünya kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, özgürü kölesi herkes mağaralara, dağlardaki kayaların arasına gizlendiler.
16 Dağlara, kayalara, ‹‹Üzerimize düşün!›› dediler, ‹‹Tahtta oturanın yüzünden ve Kuzunun gazabından saklayın bizi!
17 Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir?››


12/0813/0814/08
BügünRehberi